Gần 100 đối tượng sử dụng ma túy trong quán bar ở Đồng Nai

ma túy đá, meth.