Giấu ma túy trong hộp dược phẩm gửi từ Đức

ma túy đá, meth.