Giết người do say rượu nhớ lại mâu thuẫn 7 năm trước

ma túy đá, meth.