Hai tay hai dao, con nghiện lao vào trụ sở công an giải cứu em trai

ma túy đá, meth.