Hàng chục thanh niên mở “tiệc ma túy” ở nhà hàng TP.HCM

ma túy đá, meth.