Lào Cai: Bắt ba đối tượng vận chuyển hơn 80 nghìn viên ma túy tổng hợp

ma túy đá, meth.