Mèo vượt ngục sau khi vận chuyển ma túy

ma túy đá, meth.