Mượn tiền 'anh em xã hội' buôn ma túy, lãnh 17 năm tù

ma túy đá, meth.