Nga và Mỹ hợp tác triệt phá mạng lưới buôn lậu cocain quốc tế

ma túy đá, meth.