Nghệ An: Nổ súng khống chế trùm ma túy

ma túy đá, meth.