Nhậu xong lái xe về nhà mang ma túy lên cho bạn “chơi tăng 2”

ma túy đá, meth.