Nữ diễn viên Trung Quốc bị bắt vì sử dụng ma túy

ma túy đá, meth.