Nữ sinh viên năm 2 cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh

ma túy đá, meth.