Phá đường dây xuyên quốc gia vận chuyển 22.000 viên ma túy tổng hợp

ma túy đá, meth.