Phạt 35 triệu với người đàn ông bỏ chốt kiểm tra nồng độ cồn, 'đổ' cho vợ cầm lái

ma túy đá, meth.