Phát hiện hơn 200 dân chơi ma túy ở bar 030X8 Sài Gòn

ma túy đá, meth.