Phát hiện vụ vận chuyển ma túy và cần sa khô số lượng lớn

ma túy đá, meth.