'Săn' ma tuý lạ cho dân chơi Sài Gòn

ma túy đá, meth.