Sinh viên công nghệ nuôi 'nấm ma túy' lần đầu thấy ở Việt Nam

ma túy đá, meth.