Sơn La: Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển hơn 11 kg ma túy

ma túy đá, meth.