Sử dụng ma túy rồi đánh người dã man vì nghi ngủ với vợ mình

ma túy đá, meth.