Tài xế giấu 40.000 viên ma túy trong xe đầu kéo

ma túy đá, meth.