Thanh niên cụt một tay vẫn làm “nghề” buôn ma túy

ma túy đá, meth.