Thanh niên mua nấm ma túy về Việt Nam trồng rồi đem bán

ma túy đá, meth.