Thèm ma túy, nhóm thanh niên kéo người quen vào nhà trấn lột

ma túy đá, meth.