Thu giữ hơn 20,5 kg ma túy trong lô quà biếu xuất nhập khẩu

ma túy đá, meth.