Thu giữ súng và nhiều viên đạn tại nhà trùm ma tuý ở Hà Nội

ma túy đá, meth.