Thuê nhà nghỉ để tàng trữ súng và chơi ma túy

ma túy đá, meth.