Triệt phá đường dây buôn 300kg ma túy đá xuyên quốc gia

ma túy đá, meth.