Triệt phá đường dây ma túy ‘khủng’ chuẩn bị tuồn vào TPHCM tiêu thụ

ma túy đá, meth.