Triệt phá đường dây ma túy lớn ở Huế

ma túy đá, meth.