Triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1,5kg ma túy đá

ma túy đá, meth.