Trùm ma túy giấu mã tấu trong nhà để dằn mặt con nghiện quỵt tiền

ma túy đá, meth.