Vây bắt nhóm vận chuyển ma túy, một chiến sĩ công an hi sinh

ma túy đá, meth.