Vì kiếm lời 5000 đồng 1 viên ma túy mà lãnh án tù

ma túy đá, meth.