Vợ chạy xe máy đi lấy ma túy cho chồng và kết cục sa lưới pháp luật

ma túy đá, meth.