Vừa ra tù đã lập đường dây buôn ma túy từ Sài Gòn về Đà Nẵng

ma túy đá, meth.