“Xách thuê” 2 bánh heroin giá 15 triệu đồng, nam thanh niên bị tóm gọn

ma túy đá, meth.