Flakka là gì? Flakka có gây nghiện không?

ma túy đá, meth.