Nên nuôi động vật trong quá trình cai nghiện (1)

ma túy đá, meth.