Nên nuôi Ä‘á»™ng vật trong quá trình cai nghiện (1)

ma túy đá, meth.