Nên nuôi động vật trong quá trình cai nghiện (2)

ma túy đá, meth.