Bắc Ninh triệt phá tụ điểm buôn bán ma túy

ma túy đá, meth.