Tử hình 2 người đàn ông chở 200 kg ma túy xuống TP HCM tiêu thụ

ma túy đá, meth.