Đồng Nai: Chơi ma túy tập thể với người nhiễm SARS-CoV-2

ma túy đá, meth.