Bắt 2 người mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ 15kg ma túy

ma túy đá, meth.