Bắt 3 người vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 84.800 viên ma túy tổng hợp

ma túy đá, meth.