Bắt đối tượng tàng trữ ma túy, đâm công an viên tử vong

ma túy đá, meth.