Bình Định: Tạm giữ hình sự chủ khách sạn Valas và 15 người liên quan ma túy

ma túy đá, meth.