Bình Dương triệt phá "lò" sản xuất ma túy

ma túy đá, meth.