Bình Thuận: Thuê biệt thự trong khu Sea Links mở tiệc ma túy, bay lắc

ma túy đá, meth.